ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


การสอนแบบโครงงาน article

การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกด้าน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลในสังคม
          โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงจัดให้มีการรวบรวมโครงงานนักเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นการแสดงผลการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน เป็นทีมตลอดจนพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
บทความ

กระบวนท่าฟ้อนออนซอนดอกกะยอม
โครงงานหน่อไม้กำจัดหนอน
โครงงานเศษเทียนผสมสมุนไพรไล่ยุง
โครงงาน กระดาษสวยด้วยชอล์กสี
โครงงานการใช้สารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่ากำจัดเหา
โครงงานสีผมสวยด้วยใบกาว article
โครงงานขวดน้ำรีไซเคิล
โครงงาน Noun Modified
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงกับเทียนไขไล่ยุง
โครงงานคืออะไร article
โครงงานรูปทรงและปริมาตรพิฆาตยุง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.