dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


ศิลปะ

 

(นายนพพล สว่างแสน)  (นายคณิต หิริโกกุล) (น.ส.ณฐพรรณ  พรสวัสดิ์) (น.ส.กาญจนา กันทรมงคล)
       

 


 

 

กระบวนท่าฟ้อนออนซอนดอกกะยอม

ท่าที่    ท่าลมพัดช่อดอก   จังหวะที่   ( ภาพต่อเนื่อง )

 

 

 

  อธิบายท่าฟ้อน

ศีรษะ :  เอียงสลับ ซ้าย-ขวา   ตามมือที่ส่งออกไปด้านข้าง

การใช้มือ  :  แขนซ้ายงอระดับไหล่แทงมือลง   มือขวาจีบคว่ำที่หัวไหล่ซ้าย  ( ทำสลับซ้ายขวา )

การใช้เท้า  :  ก้าวเท้าซ้ายแตะขวา   ก้าวเท้าขวาแตะซ้าย

 

ท่าที่    ท่าลมพัดช่อดอก   จังหวะที่    ( ภาพต่อเนื่อง )

  

 

 

 

 

  

อธิบายท่าฟ้อน

ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

การใช้มือ  :  มือขวาจีบหักข้อมือเข้าหาลำตัวระดับศีรษะ แล้วม้วนจีบออกเป็นตั้งวงบนงอแขน 

                    แขนซ้ายงอส่งออกด้านข้างแทงมือลงระดับเอว

การใช้เท้า  :  ย่ำเท้าขวาซ้าย    จังหวะ  จังหวะที่    ใช้จมูกเท้าซ้ายแตะให้ปฏิบัติจนหมด ๒  ห้องดนตรี

 

 

ท่าที่    ท่าเก็บช่อดอก  จังหวะที่  ( ภาพต่อเนื่อง )

 

 

  

  

อธิบายท่าฟ้อน

ศีรษะ :  เอียงขวา

การใช้มือ  :  มือขวาจีบส่งหลังแขนตึง  มือซ้ายจีบหักข้อมือเข้าลำตัวระดับศีรษะแล้วม้วนมือ

                    ออกเป็นตั้งวงบนแขนงอระดับไหล่ ( ทำสลับซ้ายขวา )

การใช้เท้า  :  เตะเท้าขวาไปข้างหน้า   เท้าซ้ายอยู่หลังเปิดส้นเท้า  ( ทำสลับซ้ายขวา )

 

 

ท่าที่    ท่าเก็บช่อดอก  จังหวะที่ 

  

 

 

 

 

                  

อธิบายท่าฟ้อน

ศีรษะ :  เอียงขวา

การใช้มือ  :  มือทั้งสองข้างจีบหักข้อมือเข้าหาลำตัวระดับอกแล้วเดินมือคลายจีบเป็นตั้งวงกลาง

                       โดยให้ปลายนิ้วทั้ง    ข้าง   อยู่ในระดับไหล่งอแขนเล็กน้อย

การใช้เท้า  :  เตะเท้าขวาไปข้างหน้า  เท้าซ้ายอยู่หลังเปิดส้นเท้า

ท่าที่    ท่าบูชาองค์อุปคุต  จังหวะที่  ( ภาพต่อเนื่อง )

 

 

 

   

 

 

 

 

อธิบายท่าฟ้อน

ศีรษะ :  เอียงขวา

การใช้มือ  :  มือทั้งสองข้างพนมที่หัวไหล่ขวา   ( ทำสลับขวาซ้าย )

การใช้เท้า  :  เตะเท้าขวาไปข้างหน้า  เท้าซ้ายอยู่หลังเปิดส้นเท้า  ( ทำสลับขวาซ้าย )

 

ท่าที่    ท่าบูชาองค์อุปคุต  จังหวะที่  (ภาพต่อเนื่อง )

 

 

    

 

 

 

อธิบายท่าฟ้อน

ศีรษะ :  เอียงซ้าย

การใช้มือ  :   มือทั้งสองข้างจีบที่สะโพกด้านขวางอแขน   แล้วเดินมือซ้ายคลายจีบเป็นตั้งวงสูงส่ง  

                       ไปข้างหน้าระดับคิ้ว  มือขวาเดินมือคลายจีบส่งหลังงอแขนเล็กน้อย

การใช้เท้า  :   เตะเท้าขวาไปข้างหน้า   เท้าซ้ายอยู่หลังเปิดส้นเท้า   นับ    ห้องดนตรี

ท่าที่    ท่าชมดอก ( แบ่งนักแสดงออกเป็น  ๒ กลุ่ม ) กลุ่มที่  ๑ จังหวะที่  (ภาพต่อเนื่อง )

 

 

 

  

 

 

 อธิบายท่าฟ้อน

ศีรษะ :  หน้าตรง

การใช้มือ  :  มือทั้งสองข้างจีบหักข้อมือเข้าหาลำตัวระดับอกงอแขนเล็กน้อย  ต่อด้วยมือทั้งสองข้าง

                    ม้วนคลายจีบออกเป็นตั้งวงระดับไหล่

 การใช้เท้า  :  เตะเท้าขวาไปข้างหน้า  เท้าซ้ายอยู่หลังเปิดส้นเท้า    

 

 

 

 

 

 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.