dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ

บทคัดย่อ

 

          โครงงานภาษาไทยเรื่อง ๗๑๑ เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์และเพื่อเผยแพร่คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์แก่บุคคลทั่วไปเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์มากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผู้จัดทำโครงงานได้ร่วมกันคิดชื่อเรื่องที่จะทำโครงงาน  ประชุม วางแผนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับกาพย์ยานี ๑๑ และคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์จากห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา และอินเทอร์เน็ต รวบรวมความรู้ที่ศึกษามาแต่งเป็นบทประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑  อธิบายคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำหนังสือ ๗๑๑ เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ  สรุปผลการศึกษา เขียนรายงานโครงงาน และนำเสนอโครงงาน 

          จากการศึกษาโครงงานเรื่อง ๗๑๑ เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ ได้กาพย์ยานี ๑๑ อธิบายคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๗  เรื่อง คือ เรื่องเมืองฟ้าแดดสงยาง จำนวน    บท เรื่องโปงลางเลิศล้ำ จำนวน    บท เรื่องวัฒนธรรมผู้ไทยจำนวน    บท  เรื่องผ้าไหมแพรวา จำนวน    บท เรื่องผาเสวยภูพาน  จำนวน    บท  เรื่องมหาธารลำปาว  จำนวน    บท เรื่องไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี  จำนวน    บท และหนังสือ ๗๑๑ เล่าเรื่องเมืองน้ำดำเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.