dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ (นางนิภาพร ภูผาใจ)
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูพัชรินทร์ พิมพะจันทร์
bulletครูสุพัตรา นนทราช
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
bulletนางอรชร ภูบุญเติม
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
bulletสำนักการศึกษา
bulletโรงเรียนเทศบาล ๑
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
bulletห้องสมุด ทม.กส.
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกรองผู้อำนวยการ
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูนิภาพร
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูไชยวัฒน์ ศัตรูพ่าย
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมบ้านลูกครูชิณณะกร
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกครูอุมาพร
dot
โครงการ SBM
dot
bulletโครงการ SBM
bulletหลักสูตรปรุงกาแฟสด
bulletหลักสูตรตะกร้อ
bulletหลักสูตรฟุตซอล
bulletหลักสูตรทำม้านั่งสนาม
bulletหลักสูตรเสริมสวยชาย-หญิง
bulletแหล่งเรียนรู้
bulletเยี่ยมลูกครูมานิต
bulletประกาศรับสมัครนักเรียน
bulletเยี่ยมบ้านลูกครูพัชรินทร์
bulletเยี่ยมลูกครูมานิต
bulletประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4


ปีทาโกรัส

ชื่อโครงงาน                อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน        1. เด็กหญิงธิดาจันทร์    กิ่งแก้ว

                             2.  เด็กหญิงอรกัญญา    ภูมั่นกอง

                             3.  เด็กหญิงสกาวใจ    อุปนิ

ระดับชั้น                   มัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ปรึกษาโครงงาน         คุณครูบุญสนอง    ฆารเลิศ   คุณครูเกษร    ธรรมเกษร   

ปีการศึกษา                2555

 

 

บทคัดย่อ

ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ ถ้า c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสาม ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังนี้  ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเรียกว่า “ทฤษฎีบทปีทาโกรัส” และสำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากทุกรูป ถ้าทราบความยาวของด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว จะสามารถหาความยาวของด้านที่สามได้ โดยใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัส จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาว่า  ถ้าทราบความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพียงด้านเดียวแล้วจะสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือทั้งสองด้านได้หรือไม่ ถ้าได้อัตราส่วนความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีบทปีทาโกรัสหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้ศึกษาอัตราส่วนของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยการสังเกตความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมหลายๆรูป แล้วหาความสัมพันธ์ดังกล่าวให้อยู่ในรูปทั่วไป

          ผลการศึกษาพบว่า

              ถ้าทราบความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพียงด้านเดียวแล้วสามารถหาความยาวของด้านอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ ซึ่งสรุปเป็นสูตรดังนี้

              1.  เมื่อ n เป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า 1 และเป็นด้านที่สั้นที่สุด จะได้อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยม คือ  ซึ่งด้านทั้งทั้ง3 นี่สอดคล้องกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส

              2.  เมื่อ n เป็นจำนวนคู่ที่มากกว่า 2 และเป็นด้านที่สั้นที่สุด จะได้อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยม คือ ซึ่งด้านทั้งทั้ง3 นี่สอดคล้องกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.