dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


วันใหว้ครู 16มิใย. 2559

 16 มิ.ย. 2559 ภาคเช้า
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าฝึกอบรมพัฒนาการอ่านการเขียน ประจำปีการศึกษา 2559
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่
โครงการวันคริสตร์มาส
โครงการอบรมคุณธรรม
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
ทำบุญตักบาตรประจำเดือน
แข่งขันโครงงาน
กีฬาเที่ยงวัน
ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา
อบรมนักศึกษาวิชาทหาร
โครงการอบรมคุณธรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดสว่างคงคา
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2556
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่คนที่ 2
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
กีฬาสีพนักงานเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2555
การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนประจำปี 2555 article
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2555 article
โรงเรียนเทศบาล ๒ ออกชุมชนวัดหอไตร article
25 มกราคม 2555 กิจกรรมทำบุญตักบาตร
สอบกลางภาค 25 - 27 มกราคม 2555
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
คณะครูนักเรียนร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการค่ายวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการ article
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมกันทำบุญตักบาตร article
โรงเรียนเทศบาล ๒ รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง พลัส article
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมจักรยานเจ็ดแผ่นดิน article
คณะครูนักเรียนร่วมขบวนแห่กระทงประจำปี 2554 article
พนักงานครูเทศบาลเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ article
กิจกรรมวันอนุรักษ์ภาษาไทย article
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมกิจกรรมออกชุมชน article
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา article
โรงเรียนเทศบาล ๒ เปิดสอนหลักสูตรขนมอบ (โครงการ SBMLD) article
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม article
23-25 พ.ค. 2554 article
5 พ.ค. 2554 อบรมพนักงานครูเทศบาล article
โครงการอบรมพัฒนาการอ่านการเขียน article
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 article
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2554 article
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี article
โรงเรียนเทศบาล ๒ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2554 article
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2554 article
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน article
Christmas Day article
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
ผู้บริหารคณะครู นักเรียน ร่วมขบวนแห่กระทงประจำปี 2553 article
คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแห่กฐิน ณ วัดสว่างคงคา article
ผู้บริหาร คณะครู บรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย article
ผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนแสดงวงดนตรีโปงลาง article
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร article
ทัศนศึกษาวัดหลักร้อย ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา article
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต article
หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนทางเลือกเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต article
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ article
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดโครงการอบรมสุขาน่าใช้ article
โรงเรียนเทศบาล ๒ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ article
สัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ article
กีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล article
11 สิงหาคม 2553 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ article
11 สิงหาคม 2553 พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร article
เปิดโครงการ SBM (สานฝันการศึกษาพัฒนาเยาวชน) article
แสดงวงโปงลางในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2553 article
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับวัดสว่างคงคา article
การศึกษาตามอัธยาศัย article
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน article
ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือน article
คัดเลือกตัวแทนกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล article
โรงเรียนเทศบาล ๒ เข้าค่ายพุทธธรรม 8 - 9 ก.ค. 2553 article
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร article
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ article
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมไหว้ครู article
โรงเรียนเทศบาล ๒ ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2553 article
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา article
พิธีถวายหอระฆังวัดสว่างคงคา 5 พ.ค. 2553 article
โครงการอบรมพัฒนาการฝึกอ่าน ฝึกเขียนประจำปี 2553
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา รับรายงานตัวนักเรียน ม.1, ม.4 article
โรงเรียนเทศบาล ๒ สอบคัดห้องนักเรียนชั้น ม.1 article
โครงการวันอำลาประจำปีการศึกษา 2552
วันปิยมหาราช
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 article
โครงการค่ายพุทธธรรมต้านยาเสพติดประจำปี 2552
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๒ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2552
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ สอบ NT ระหว่างวันที่ 5 - 6 ก.พ. 52
กิจกรรมงานมหกรรมดนตรีอีสานโลก
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2551
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ณ เทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมกันถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2551
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมกันทำบุญตักบาตรโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
งานแสดงเนื่องในวันรับมอบธง ณ เวทีกลางเทศบาลหลังเก่า
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพี่นางเธอ ณ มณฑลพิธีวัดประชานิยม
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับคุ้มวัดสว่างคงคา
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมแห่กระทงกับคุ้มวัดสว่างคงคา
27 - 29 ตุลาคม 2551 โครงการสอนซ่อมเสริมประจำปี 2551
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญแห่กฐิน ณ วัดสว่างคงคา
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 26
คณะกรรมการตรวจประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
สำนักการศึกษาจัดอบรมพนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่ที่ 2
โรงเรียนเทศบาล ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงงานภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาล ๒ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาล ๒ คัดเลือกนักกีฬากลุ่มในโรงเรียนเทศบาล
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2551
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551
อบรมการจัดทำเว็บไซต์แก่พนักงานครูเทศบาล
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2551
บรรยากาศเปิดเทอมใหม่
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2550
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2550
กีฬาท้องถิ่นครั้งที่ 25 อุดรธานีเกมส์
โรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมกับชุมชน ออกกำลังกาย โครงการออกกำลังกายสบายชีวา
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้Copyright © 2010 All Rights Reserved.