dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


โครงงานขวดน้ำรีไซเคิล
ชื่อโครงงาน   ขวดน้ำรีไซเคิล
ผู้จัดทำ          เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามมุงคุณ
                      เด็กหญิงผกามาศ เรืองสมบัติ 
                      เด็กหญิงอังคณา พรรณราช
ครูที่ปรึกษา    นางพรทิพย์ บุญเลิศ
                       นางสาวเปรมฤดี มุลวิไล
ผลงาน           โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2549

ที่มาและความสำคัญ 
     สืบเนื่องมาจากโรงเรียนของเรา ได้มีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและจากที่บ้านของนักเรียน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการรับซื้อขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เช่น กระดาษ และขวดน้ำพลาสติก เราพบว่าปริมาณของขยะเหล่านี้มีปริมาณมากในแต่ละวัน จึงเกิดแนวความคิดที่จะทำขยะเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำไปขายที่โรงรับซื้อขยะ ดังนั้นเราจึงได้นำเอาขวดน้ำพลาสติกมารีไซเคิลเป็นที่รองมะกรูด และพิมเสน ใช้วางตามห้องน้ำและห้องต่างๆ และยังสามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้อีกด้วย

อุปกรณ์
     1. ขวดน้ำพลาสติก
     2. หัวแร้ง
     3. ปากกาเคมี

วิธีดำเนินการ
     1. นำขวดพลาสติกมาล้างทำความสะอาด
     2. ผึ่งขวดให้แห้ง
     3. ออกแบบรูปทรงและลวดลายของผลิตภัณฑ์
     4. วาดลวดลายลงบนขวด
     5. ใช้หัวแร้งตัดตามรอยลวดลาย
     6. ตกแต่งให้สวยงาม
     7. ใส่มะกรูดหรือการบูร จัดวางตามที่ต่างๆ เพื่อขจัดกลิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับ
     1. สามารถนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้กลับมาใช้งานได้อีก
     2. ลดขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
     3. เพิ่มรายได้
     4. ฝึกสมาธิ
     5. กระบวนการทำงานเป็นทีม

ข้อเสนอแนะ
     สามารถนำขวดน้ำไปจัดทำเป็นรูปทรงอื่นๆ ได้อีก เพื่อประโยชน์ที่เหมาะสมบทความ

กระบวนท่าฟ้อนออนซอนดอกกะยอม
โครงงานหน่อไม้กำจัดหนอน
โครงงานเศษเทียนผสมสมุนไพรไล่ยุง
โครงงาน กระดาษสวยด้วยชอล์กสี
โครงงานการใช้สารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่ากำจัดเหา
โครงงานสีผมสวยด้วยใบกาว article
โครงงาน Noun Modified
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงกับเทียนไขไล่ยุง
การสอนแบบโครงงาน article
โครงงานคืออะไร article
โครงงานรูปทรงและปริมาตรพิฆาตยุง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.