dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


โครงงาน กระดาษสวยด้วยชอล์กสี
ชื่อโครงงาน           กระดาษสวยด้วยชอล์กสี
ผู้จัดทำ                  เด็กชายเนรมิตร สินธุกูฏ
                              นางสาวมานิตา แสนคุณเมือง
                              นางสาวอำนวย งามวาท
ครูที่ปรึกษา           นางสุภาพรรณ ดาษถนิม
                              นางบุสดี การถัก
ผลงาน                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
                              ตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระดับ
                             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
                            วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2546

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
 
     1. เพื่อเป็นการนำชอล์กที่เหลือใช้แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
     2. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษห่อของขวัญ ปกรายงานและกระดาษแต่งบอร์ด
     3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สมมุติฐาน
     ผงชอล์กสีสามารถชุบกระดาษได้

ขอบเขตการศึกษา

     ใช้ชอล์กสีที่เหลือใช้แล้วภายในโรงเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา

     1. ตัวแปรต้น-ผงชอล์กสี
     2. ตัวแปรตาม-สีของกระดาษ
     3. ตัวแปรควบคุม
          - น้ำหนักผงชอล์ก
          - ปริมาตรกรดอะซิติก,ปริมาตรน้ำมันพืช,ปริมาตรน้ำในถาด

อุปกรณ์

     1. เศษชอล์กสี 8. กรดอะซิติก
     2. น้ำมันพืช,น้ำมันหมู,น้ำมันมะกอก 9. น้ำ
     3. กระบอกตวง 10.เครื่องชั่ง
     4. แท่งแก้วคนสาร 11.บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     5. บีกเกอร์ขนาด250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 12. ถาดอลูมิเนียม
     6. โกร่งพร้อมที่บด 13. ไม้บรรทัด
     7. หลอดฉีดยา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     1. ไฮเดรเตดแคลเซียมซัลเฟต ( hydrated calcium sulphate )
มีสูตร CaSO4 . 2H2O เมื่อนำมาเผาให้ร้อนถึง 120 - 130 ๐C จะได้ผงสีขาว เรียกว่า ปูนปลาสเตอร์ หินฟองเต้าหู้ หรือเกลือจืด
     2. กรดอะซิติก (CH3COOH) หรือ น้ำส้มสายชู

วัตถุดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำส้มสายชู ส่วนใหญ่ได้จาก ข้าวเหนียว น้ำตาล กากน้ำตาล แอลกอฮอล์กลั่นเจือจาง หรือผลไม้ เช่นสับปะรด กล้วยสุก และจากน้ำมะพร้าว
     น้ำส้มสายชูตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
     1. น้ำส้มสายชูหมัก หมายถึง น้ำส้มสายชูที่ได้จากการนำวัตถุดิบมาหมักกับสาเหล้าแล้วนำมาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชูตามกรรมวิธีการผลิต เช่น น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
     2. น้ำส้มสายชูกลั่น หมายถึง น้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักแอลกอฮอล์เจือจางกับเชื้อน้ำส้มสายชูตามกรรมวิธีการผลิตและนำไปกลั่นหรือกรอง
     3. น้ำส้มสายชูเทียม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกรดอะซิติกมาเจือจางด้วยน้ำ 3.น้ำมัน
ทั้งน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ควรทราบว่า กรดไขมันมีสองจำพวก คือ กรดไขมันอิ่มตัว กับ กรดไขมันไม่อิ่มตัว

ผลการทดลอง
     น้ำมันหมู มีกลิ่นคาวน้ำมันมีผงชอล์กติดปริมาณมากลวดลายสวยงาม
     น้ำมันพืช ไม่มีกลิ่นคาวน้ำมันสีผงชอล์กติดปริมาณมากลวดลายสวยงาม
     น้ำมันมะกอก ไม่มีกลิ่นคาวน้ำมันสีผงชอล์กติดปริมาณมากลวดลายสวยงามบทความ

กระบวนท่าฟ้อนออนซอนดอกกะยอม
โครงงานหน่อไม้กำจัดหนอน
โครงงานเศษเทียนผสมสมุนไพรไล่ยุง
โครงงานการใช้สารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่ากำจัดเหา
โครงงานสีผมสวยด้วยใบกาว article
โครงงานขวดน้ำรีไซเคิล
โครงงาน Noun Modified
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงกับเทียนไขไล่ยุง
การสอนแบบโครงงาน article
โครงงานคืออะไร article
โครงงานรูปทรงและปริมาตรพิฆาตยุง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.