dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


โครงงานหน่อไม้กำจัดหนอน
ชื่อโครงงาน            หน่อไม้กำจัดหนอน
ผู้จัดทำ                   นายเนรมิตร สินธุกูฏ
                               นางสาวอำนวย งามวาท
                               นางสาวผกากรอง  เพ็ญผาด
ครูที่ปรึกษา            นางสุภาพรรณ ดาษถนิม
                               นางบุสดี การถัก
ผลงาน                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานนิทรรศการแสดง
                               ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ
                               สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
     จากการศึกษาและสังเกต พบว่าประชาชนในชนบททางภาคอีสาน ชอบประกอบอาหารรับประทานเอง และเครื่องปรุงในการประกอบอาหารที่ขาดไม่ได้ในแต่ละครัวเรือนคือ ปลาร้า ในครอบครัวหนึ่งเมื่อหาปลามาได้ปริมาณมากจะนำไปจำหน่ายในรูปปลาสด เพื่อเป็นรายได้แก่ครอบครัว ที่เหลือจะแปรรูปเพื่อไว้รับประทานได้นาน เช่น ปลาส้ม ปลาตากแห้ง และปลาร้า

การทำปลาร้า
ส่วนมากจะใช้ปลาตัวเล็กหลากหลายชนิดและเป็นปลาที่ไม่สด ถ้านำไปซื้อขายกันจะราคาถูก ขายไม่ได้ราคาเท่าที่ควร ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมทำเป็นปลาร้า หรือซื้อหามาทำปลาร้าไว้บริโภค

วิธีการทำปลาร้าของชาวชนบท
ก็คือ การนำปลาที่ได้มา ขอดเกล็ดควักไส้ออกแล้วล้างน้ำให้สะอาด ใส่ภาชนะหมักด้วยเกลือสินเธาว์ ทิ้งไว้ประมาณ 1–2 คืนจากนั้นจะใช้ข้าวคั่วโขลกให้แหลกพอสมควร นำมาคลุกเคล้ากับปลาที่หมักไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำบรรจุไว้ในภาชนะที่เรียกว่า “ ไห “ ปิดปากไหเก็บไว้ในครัวเรือนประมาณ 1 ปี นำมาบริโภคได้ หรือครอบครัวที่ทำปริมาณมากจะนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป

ปัญหาของปลาร้า
ถ้าวิธีการทำไม่ดี ส่วนผสมไม่เหมาะสมกันจะทำให้ปลาร้านั้นเกิดหนอนปลาร้า ทำให้เกิดความเสียหายต่อปลาร้า การนำมาบริโภคหรือการนำไปจำหน่าย
ตัวการสำคัญที่ทำให้ปลาร้าเกิดหนอน คือการที่แมลงวันวางไข่ที่ไหปลาร้า และหรือแมลงหวี่ชนิดหนึ่งวางไข่ที่ปลาร้า จากปัญหาดังกล่าว มนุษย์จึงศึกษาวิธีกำจัดหนอนในปลาร้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งอาจได้ผลดี เสีย แตกต่างกันไป

การกำจัดหนอนในปลาร้า
โดยการควบคุมต้นเหตุ คือ แมลงวันหรือแมลงหวี่ โดยการกำจัดปัจจัยในการดำรงชีวิต คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร และควบคุมความเหมาะสมต่อสภาพการดำรงชีวิต หรือแม้แต่การป้องกันไม่ให้แมลงดังกล่าวมารบกวน จะเป็นวิธีการที่ทำได้ยาก เพราะแหล่งเพาะเชื้อแมลงวันอยู่ได้ในสถานที่ต่างๆ มากมาย การกำจัดวิธีนี้จึงใช้ไม่ได้ผล
การกำจัดโดยการเขี่ยไข่แมลงวันหรือแมลงหวี่ทิ้ง เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เพราะบางครั้งไข่ตกหล่นลงไปรวมอยู่ในปลาร้าขณะที่มีการเขี่ยทิ้ง หรือระยะเวลาการฟักไข่เป็นตัวหนอนอ่อน ใช้ระยะเวลาสั้น จึงทำให้เกิดหนอนในปลาร้าและไม่ได้ผล
การกำจัดโดยการนำปลาร้าที่มีหนอนไปต้ม เป็นวิธีการกำจัดที่ทำให้หนอนปลาร้าตายหมดจริง แต่ไม่เหมาะหรือไม่สะดวก ในกรณีที่ปลาร้ามีปริมาณมากๆและทำให้การนำไปจำหน่ายไม่ได้ราคา และไม่สะดวกต่อการเก็บ
การกำจัดโดยการใช้สารเคมี ไม่เหมาะสมเพราะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการระวังรักษาเพื่อความปลอดภัยและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงไม่นิยม
การกำจัดหนอนปลาร้า เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการรักษารดชาดของปลาร้าคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยค้นหาแนวทางแก้ปัญหาหนอนปลาร้า สมาชิกในกลุ่มจึงจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่อไม้กำจัดหนอนปลาร้า เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

     1.2.1 เพื่อศึกษาว่าหน่อไม้กำจัดหนอนปลาร้าได้
     1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหน่อไม้กับการกำจัดหนอนปลาร้า เมื่อกำหนดชนิดของหน่อไม้ที่ต่างกัน
     1.2.3 เพื่อศึกษาสาเหตุที่หน่อไม้ทำให้หนอนในปลาร้าตาย
     1.2.4 เพื่อศึกษาช่วงระยะเวลาใดมีผลต่อการกำจัดหนอนปลาร้ามากที่สุด

1.3 สมมติฐาน

     1.3.1 ชนิดของหน่อไม้กำจัดหนอนได้ไม่แตกต่างกัน
     1.3.2 หน่อไม้สดกำจัดหนอนปลาร้าได้ดีกว่าหน่อไม้แห้ง และหน่อไม้อัดปี๊ป
     1.3.3 รสขื่นของหน่อไม้ทำให้หนอนในปลาร้าตายได้
     1.3.4 ช่วงเวลาไม่เป็นอุปสรรคกับหน่อไม้กำจัดหนอนปลาร้า

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
     1.4.1 ศึกษาเฉพาะหน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้บ้าน ที่เป็นหน่อไม้สด หน่อไม้แห้ง
หน่อไม้อัดปี๊ป
     1.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ใช้กล่องพลาสติก บิกเกอร์
     1.4.3 ผลจากการศึกษาจำกัดปริมาณหน่อไม้ และหนอนในปลาร้าในกล่องพลาสติก ปริมาณของปลาร้า 1 กิโลกรัม ต่อหน่อไม้ 30 กรัม
     1.4.4 สถานที่ศึกษาทดลอง ตั้งกล่องพลาสติกใส่ปลาร้าไว้ที่สนามสอนหย่อมที่บ้าน
     1.4.5 ช่วงเวลาในการทดลอง ระหว่างเวลา 08.00 - 06.00 น. วันรุ่งขึ้น
               แบ่งการทดลอง 3 ช่วง คือ ช่วงแรก 098.00 น. , ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 17.30 น. แต่ละช่วงของการทดลองใช้เวลาสังเกตผลทุกๆ 5 ชั่วโมง

1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ

     1.5.1 หนอนหรือหนอนปลาร้า หมายถึง หนอนที่เกิดจากแมลงวันวางไข่ในปลาร้าและฟักเป็นตัวหนอน
     1.5.2 กำจัด หมายถึง ทำให้หนอนตายหรือหมดไปจากปลาร้า

1.6 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง

1.6.1 ตัวแปรอิสระ
     การทดลองที่ 1 ชนิดของหน่อไม้สดที่ใช้ทดลอง หน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้ไผ่บ้าน
     การทดลองที่ 2 ชนิดของหน่อไม้สด หน่อไม้แห้ง หน่อไม้อัดปี๊ป
     การทดลองที่ 3 ช่วงระยะเวลา 08.00 น. , 13.00 น. และ 17.30 น.
1.6.5 ตัวแปรตาม
     การทดลองที่ 1 ลักษณะของหนอนในปลาร้า เมื่อใส่หน่อไม้ในปลาร้า
     การทดลองที่ 2 ลักษณะของหนอนในปลาร้า เมื่อใส่ชนิดของหน่อไม้ต่างกันลงในปลาร้า
     การทดลองที่ 3 ลักษณะของหนอนในปลาร้า เมื่อใส่หน่อไม้ลงในปลาร้าในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
1.5.2 ตัวแปรที่ควบคุม
     การทดลองที่ 1
           1. ขนาดและชนิดของกล่องพลาสติกทดลอง
           2. ช่วงระยะเวลาการทดลอง และการสังเกตการทดลอง เวลา 08.00 น. สังเกตทุก ๆ 5
ชั่วโมง
           3. ปริมาณของหน่อไม้ที่ใช้
           4. ปริมาณของปลาร้า และจำนวนตัวหนอน
           5. ชนิดของหน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้บ้าน
     การทดลองที่ 2
          1. ขนาดและชนิดของกล่องพลาสติกทดลอง
          2. ช่วงระยะเวลาการทดลอง และสังเกตผลการทดลอง ทุก ๆ 5 ชั่วโมง
          3. ชนิดของหน่อไม้สด หน่อไม้แห้ง หน่อไม้อัดปี๊ป
          4. ปริมาณของหน่อไม้ที่ใช้
          5. ปริมาณของปลาร้า และจำนวนหนอน
          6. สถานที่ 
     การทดลองที่ 3
          1. ขนาดและชนิดของกล่องพลาสติก ทดลอง
          2. ชนิดของหน่อไม้ 
          3. ปริมาณของหน่อไม้ที่ใช้
          4. ปริมาณปลาร้า และจำนวนหนอน
          5. ช่วงระยะเวลาการทดลองและสังเกตผลการทดลอง ทุก ๆ 5 ชั่วโมง
          6. สถานที่

1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น
     การศึกษาหน่อไม้กำจัดหนอนปลาร้า จะศึกษาเฉพาะการใช้หน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้ไผ่บ้าน และประเภทของหน่อไม้สด หน่อไม้แห้ง และหน่อไม้อัดปี๊ป ที่ใช้กำจัดหนอนในปลาร้าเท่านั้น ส่วนหน่อไม้อื่น ๆ และหนอนชนิดอื่น ๆ จะไม่ศึกษาในที่นี้

1.8 กระบวนการศึกษา

     การศึกษาหน่อไม้กำจัดหนอนปลาร้า ทำการศึกษาตามขั้นตอนของกระบวนการวิทยาศาสตร์ ดังนี้ ขั้นที่ 1 สังเกตเพื่อกำหนดปัญหา
สิ่งที่สังเกต คือเห็นชาวบ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่อไม้และแขนงของหน่อไม้ มาใส่ลงในปลาร้า
     ผลการสังเกต
     1. เห็นปลาร้ามีหนอน
     2. เห็นไหปลาร้าและปลาร้าในไหมีหนอนตัวเล็กปริมาณมาก
     3. แมลงวันและแมลงหวี่บินตอมไหปลาร้า
     4. เมื่อใส่หน่อไม้สดลงไปในไหปลาร้าที่มีหนอน ทำให้หนอนตาย
     กำหนดปัญหา 
     1. ชนิดของหน่อไม้ต่างกันมีผลต่อการกำจัดหนอนปลาร้ามากน้อยหรือต่างกัน อย่างไร
     2. หน่อไม้สด หน่อไม้แห้ง และหน่อไม้อัดปี๊ป กำจัดหนอนปลาร้า ต่างกัน อย่างไร เพราะเหตุใด
     3. ช่วงระยะเวลาการกำจัดหนอนปลาร้าด้วยหน่อไม้ มีผลอย่างไร
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐาน
ขั้นที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดลอง ดังนี้
     การทดลองที่ 1 เรื่องหน่อไม้ไผ่ตง และหน่อไม้บ้าน กำจัดหนอน
ปลาร้าได้ ต่างกันหรือไม่
     การทดลองที่ 2 เรื่องหน่อไม้สด หน่อไม้แห้งและหน่อไม้อัดปี๊ป กำจัดหนอนได้ต่างกันหรือไม่ สาเหตุใดหน่อไม้จึงทำให้หนอนในปลาร้าตายได้
     การทดลองที่ 3 ช่วงระยะเวลาใดดีที่สุดในการใช้หน่อไม้กำจัดหนอนปลาร้า
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลกรทดลอง
ขั้นที่ 5 นำหลักฐานที่สรุปได้จากการทดลองไปใช้ โดยการใช้หน่อไม้ไปกำจัดหนอนที่มีอยู่ในปลาร้าที่ใช้อยู่บ้าน
     5.1 ทดลองใช้หน่อไม้กำจัดหนอนในปลาร้าที่เกิดจากแมลงวัน ทดลองใช้หน่อไม้กำจัดหนอนในปลาร้าที่เกิดจากแมลงหวี่ จากปลาร้าในไหจริงที่ชาวบ้านทำแล้วเกิดหนอนบทความ

กระบวนท่าฟ้อนออนซอนดอกกะยอม
โครงงานเศษเทียนผสมสมุนไพรไล่ยุง
โครงงาน กระดาษสวยด้วยชอล์กสี
โครงงานการใช้สารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่ากำจัดเหา
โครงงานสีผมสวยด้วยใบกาว article
โครงงานขวดน้ำรีไซเคิล
โครงงาน Noun Modified
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงกับเทียนไขไล่ยุง
การสอนแบบโครงงาน article
โครงงานคืออะไร article
โครงงานรูปทรงและปริมาตรพิฆาตยุง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.